Internationella federationen av koalitioner för kulturell mångfald

Den Internationella federationen av koalitioner för kulturell mångfald (International Federation of Coalitions for Cultural Diversity, IFCCD) är en röst för kulturarbetare runt om i världen. Den sammanför ca trettio organisationer som representerar upphovsmän, konstnärer, oberoende producenter, distributörer, TV-bolag och förlag inom bok-, film-, TV- och musiksektorn, samt liveframträdanden och visuell konst.

Federationen har sitt säte i Kanada med huvudkontor i Montreal. Den franska Koalition för kulturell mångfald representerar IFCCD vid UNESCO i Paris.

Historia

Den internationella federationen av koalitioner för kulturell mångfald (IFCCD) grundades den 19 september 2007 i Sevilla, Spanien. Det är resultatet av en enorm mobilisering av det civila samhället till förmån för antagandet och efterföljande ratificering av UNESCO: s konvention för skydd och främjande av mångfalden av kulturella uttryck.

IFCCD har sedan det inrättades organiserat flera kampanjer för ratificering av konventet i Asien och i Stillahavsområdet, Sydamerika, Europa och Afrika, samt har hjälpt till att organisera ett flertal evenemang för att främja mångfalden av kulturella uttryck. Den höll sin internationella kongress i Salvador de Bahia (Brasilien) 2009, i Bratislava (Slovakien) 2012, i Mons (Belgien) 2015 och i Montreal (Kanada) 2018.

Mission

IFCCD:s mission är att koordinera samhällets insatser för att implementera UNESCO:s konvention för skydd och främjande av mångfalden av kulturella uttryck.

IFCCD stödjer sina medlemmars aktiviteter genom forskning, verktyg eller evenemang som tillåter det civila samhället att säkerställa vaksamhet och deltagande i debatter och arbete som påverkar mångfalden av kulturella uttryck: revision av lagar om kultur, handelsförhandlingar, synlighet av lokalt innehåll etc.

IFCCD främjar även deltagande och konsultation av dess medlemmar och det civila samhället i möten mellan konventionens övervakningsorgan.

Medlemskap och begäran om information

Om du vill bli medlem eller få mer information om IFCCD och dess aktiviteter kan du kontakta, på ditt eget språk, kontaktpersonen i din region: Ulrica Källen / ulrica.kallen@klys.se

Eller IFCCD:s sekretariat på engelska/franska/spanska: coalition@cdc-ccd.org

Du kan även konsultera IFCCD:s webbsida på engelska och franska:

WEBBSIDA PÅ ENGELSKA

WEBBSIDA PÅ FRANSKA