Medzinárodná federácia koalícií pre kultúrnu diverzitu

Medzinárodná federácia koalícií pre kultúrnu diverzitu (International Federation of Coalitions for Cultural Diversity, IFCCD) je hlasom profesionálov celého sveta pôsobiacich v oblasti kultúry. Združuje okolo tridsať organizácií, ktoré zastupujú tvorcov, umelcov, nezávislých producentov, distribútorov, rozhlasové a televízne spoločnosti, ako aj vydavateľov z knižného sektoru, oblasti filmu, televízie, hudby, živých vystúpení a vizuálneho umenia.

Federácia je registrovaná v Kanade a generálny sekretariát sídli v Montreale. V rámci UNESCO v Paríži je IFCCD zastúpená Francúzskou koalíciou pre kultúrnu diverzitu.

História

Medzinárodná federácia koalícií pre kultúrnu diverzitu (IFCCD) bola založená 19. septembra 2007 v Seville, v Španielsku. Je výsledkom hromadnej mobilizácie občianskej spoločnosti s cieľom prijať a následne ratifikovať Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrneho prejavu.

Od svojho vzniku zorganizovala IFCCD viacero kampaní na podporu ratifikácie Konvencie v Ázii a Pacifiku, Južnej Amerike, Európe a Afrike a podporila organizáciu viacerých podujatí na podporu rôznorodosti kultúrneho prejavu. V roku 2009 sa konal medzinárodný kongres v Salvadore de Bahia (Brazília), v roku 2012 v Bratislave (Slovensko), v roku 2015 v Mons (Belgicko) a v roku 2018 v Montreale (Kanada).

Misia

Misia IFCCD je koordinovať úsilie občianskej spoločnosti s cieľom implementovať Konvenciu UNESCO o ochrane a propagácii rôznorodosti kultúrneho prejavu.

IFCCD podporuje aktivity svojich členov prostredníctvom výskumu, nástrojov alebo podujatí, ktoré umožňujú občianskej spoločnosti zaistiť pozornosť a účasť na diskusiách a úlohách, ktoré majú vplyv na rôznorodosť kultúrnych prejavov: preskúmanie zákonov v oblasti kultúry, obchodné rokovania, možnosť odkrývania miestneho obsahu a pod.

IFCCD tiež podporuje účasť a konzultácie svojich členov a občianskej spoločnosti na stretnutiach monitorovacích orgánov Konvencie.

Členstvo a žiadosť o informácie

Ak sa chcete stať členom a získať informácie o IFCCD a jej aktivitách, môžete vo svojom jazyku kontaktovať osobu zodpovednú za daný región: Mirka Brezovska / brezovskamira@gmail.com

Prípadne sa môžete v angličtine / francúzštine / španielčine obrátiť na sekretariát IFCCD: coalition@cdc-ccd.org

Môžete tiež navštíviť webovú stránku IFCCD, ktorá je dostupná v angličtine a francúzštine:

WEBOVÁ STRÁNKA V ANGLIČTINE

WEBOVÁ STRÁNKA VO FRANCÚZŠTINE